Thursday, 28 January 2016

Bapa dan Tandas - Sebuah Cerpen
Semua orang tidak mahu gagal.
Namun, sebenarnya kegagalan itu ialah buah-buah manis untuk menuju kejayaan. Apalah ertinya sebuah kejayaan tanpa ada kegagalan yang mendahului.
Cerpen ini pernah gagal. Tidak diterima untuk penerbitan. Namun saya tahu, ia bukan sebab cerpen ini lemah. Yalah, setiap rumah penerbitan berlainan kehendaknya.
Saya hantar ke Tunas Cipta. Editornya memuji-muji sehingga saya malu kerana saya tahu kekerdilan cerpen-cerpen saya. Namun bersyukur kepada Yang Maha Mengasihi kerana akhirnya cerpen ini terbit juga di sebuah majalah berprestij.

Ia kisah bapa dan anak. Kisah ketabahan dan falsafah hidup.

Persilakan baca di Tunas Cipta Februari 2016.

No comments:

Post a Comment